Norlandia Förskolor Halsbandet

Norlandia Förskolor Halsbandet erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Halsbandet ligger i centrala Upplands Väsby och erbjuder 110 förskoleplatser fördelade på fem avdelningar. Halsbandet är inrymd i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor kuperad utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.